Om Cool Wave Clinic

På Cool Wave Clinic får du en imødekommende og absolut professionel behandling.

På Cool Wave Clinic får du en imødekommende og absolut professionel behandling, og du møder en moderne, harmonisk og velduftende klinik, hvor de højeste hygiejnekrav er fundamentale i klinikkens indretning.

Der er plads til, at du kan nyde en kop kaffe/te eller et glas renset vand. Til de langvarige behandlinger er der tv og høretelefoner, så du kan slappe af med din egen musik og streaming.

Ved vores wellness- og massagebehandlinger mødes du af dæmpet lys og musik. Der er varme i vores massagebrikse og der er lagt stor vægt på det meditative og afslappende. Efter de Ayurvediske behandlinger slapper du af med forfriskninger – bl.a. te afstemt efter din kropstype.

Hos os kombineres 5000 års Ayurvedisk visdom om krop og sundhed med nyeste lægevidenskabelige forskning. Du vil opleve interesse og forståelse for dit behov og velbefindende – fra første kontakt til efter du er gået. Det er vigtigt for os, at du både føler dig tryg og velkommen.

Vores kompetente team

Klinikken drives af Susanne og Nils.
Vi er begge certificeret i de behandlinger, vi tilbyder – og som vi udfører både sammen og hver for sig.

Du vil ofte møde os begge ved indledende samtaler om kosmetiske behandlinger hvor vi træffer beslutninger om behandlingerne, og forbindelse med dokumentation før og efter behandlingerne.

Vi udfører begge Ayurvediske behandlinger og arbejder sammen om par- eller 4-hånds massagerne.

Susanne er sygeplejerske gennem mange år. Med sin sundhedsfaglige baggrund tager Susanne
ansvaret for de tætte samtaler om dine behov og forventninger. Som ”autoriseret sundhedsperson” sørger hun for lovpligtige journaloptegnelser mm.

Nils er MSc. Ud over at behandle har han ansvar for vores IT og kontakten med myndighederne, og han er klienternes kontakt vedrørende spørgsmål om behandlingen af persondata (GDPR).

Klinikken følger den nyeste udvikling inden for æstetiske behandlinger – både nationalt og internationalt. Nils har forskeradgang til internationale databaser med medicinske forskningsresultater, som vi løbende inddrager i vores behandlinger.

Vi er medlem af Dansk Selskab for Klinisk ESWT (Ekstrakorporal Shockwave Terapi), ISMST (International Society for Medical Shockwave Treatment), AMWC (EuroMediCom – Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congesss), Imcas Academy og af AMS (Aestethetic Multispeciality Society)

Det mere formelle

Cool Wave Clinic er registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister. Dermed er vi underlagt Sundhedsmyndighedernes tilsyn.

Vores behandlinger med fedtfrysning og AWT (Shockwave) er ikke omfattet af d nugældende bestemmelser i Bekendtgørelse om kosmetisk behandling, men vi lever selvfølgelig op til alle relevante anvisninger. Bekendtgørelsen er under revision, så vi forventer at vi bliver omfattet og bl.a. får mulighed for registrering som kosmetisk klinik i Autorisationsregistret, hvor Susanne selvfølgelig er personligt registreret som sygeplejerske.

At du behandles af en ”autoriseret sundhedsperson” betyder, at vi i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen skal føre journal over vores klienter og behandlinger. Det er samtidig din sikkerhed for, at vi på klinikken følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for hygiejne, herunder Statens Seruminstituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Skulle uheldet være ude, vil vi være forpligtet til at indberette ”utilsigtede hændelser” til både Styrelsen for patientsikkerhed og Region Hovedstadens enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, mens leverandørerne af vores tekniske (medicinske) udstyr vil skulle indberette til både Lægemiddelstyrelsen og det europæiske lægemiddelagentur.

Som en autoriseret sundhedsklinik er vi underlagt både tilsyn og forpligtelser. Det ser vi ikke som en omkostning eller ulejlighed, men som en ekstra sikkerhed for vores klienter – Mange konkurrenter i branchen tilbyder desværre ikke denne sikkerhed.