Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

En samlet aftale/et samlet køb anses som indgået, når behandlingsaftale* er underskrevet og/eller

  • en behandlingsplan er godkendt
  • der er afholdt konsultation med opmåling, foto og scanning (anamnese) og evt. udarbejdet individuel behandlingsprotokol
  • betaling – inkl. finansiering via Nordea Finans – er foretaget helt eller delvis.

Aftale om eventuelle optioner, som f.eks. supplerende behandling – uanset eventuelle aftaler om rabatter – er ikke omfattet af det oprindelige, samlede køb.

Betaling sker normalt i forbindelse med indgåelse af behandlingsaftale. Er betaling ikke sket ved den aftalte betalingsfrist gælder følgende:

  • Ved for sen betaling sender vi en påmindelse.
  • Efter yderligere forsinkelse sender vi en rykker med 100 kr. i rykkergebyr og orientering om, at betalingen efter yderligere 10 dage sendes til inkasso, hvor der påløber inkassoomkostninger efter bekendtgørelsen.

* I forbindelse med behandlingsaftale, vil der normalt aftales booking af behandlingstider. Hvis der ikke sker betaling i den forbindelse, opkræves et depositum på kr. 500,- for den første booking. Depositum modregnes ved den egentlige betaling.

Køb af vores behandlinger og produkter er omfattet af købeloven og kan derfor ikke umiddelbart fortrydes.

Vi har valgt at tilbyde følgende regler for ændringer eller afbrydelse/fortrydelse:

  • Ændring af tid til konsultation eller behandling kan ske uden beregning senest 24 timer før behandlings-tidspunktet til telefon 42331619 –  Vi forbeholder os ret til at opkræve kr. 500,- ved for sent afbud.
  • Udsættelse på op til 1 år kan ske uden beregning.

Hvis behandlingen ønskes ændret til anden behandling eller produkter modregnes klinikkens omkostninger som nedenfor 1. og 2. pkt.

Hvis en aftale afbrydes/fortrydes, tilbyder vi en refusion efter nedenstående retningslinjer:

Fra den betalte pris trækkes værdien af ydede behandlinger til listepris på købstidspunktet

For planlagte behandlinger fratrækkes 25% af behandlingens listepris til dækning af eventuel anamnese, udarbejdelse af individuelle behandlingsprotokoller, journalisering m.v.

Aftalte rabatter bortfalder

  • Hvis købet er finansieret via Nordea Finans fratrækkes klinikkens omkostninger hertil. Nordea Finans giver ingen fortrydelsesret.

Klienten modtager kreditnota og eventuel refusion fra os inden 14 dage.

Er købet finansieret ved lån hos Nordea Finans indbetaler vi jfr. aftale med Nordea Finans en eventuel refusion til Nordea Finans som ekstraordinært afdrag. Lånets tilbagebetalingstid reduceres tilsvarende.

Vi beregner os ikke administrationsgebyr herudover.